Kajaktur till ytterskärgården/ Kayak tour to the outer archipelago

Det blev en kanontur
Vi paddlade via kobbar o skär mot ytterskärgården där vi så småningom landade på Stora Rävholmen. En övernattning. all inclusive avseende mat. Dag 2 blev magisk med lugna vatten
utanför Vargö. Lunch Stora Mosskullen innan vi paddlade sista sträckan tillbaka. Totalt paddlade vi ca 10 sjömil under tisdagen och 9 under onsdagen. Ca 35 km totalt. Kostnaden var 1750 kr/person. Bilder från  tur href=”http://www.facebook.com/SeaKayakBilldal”>www.facebook.com/SeaKayakBilldal

För mer info/ For more information: mikael.svalstrand@hotmail.se / 0701 48 85 03