Welcome to SEA KAYAK BILLDAL, Gothenburg

Welcome to Sea Kayak Billdal 

Sea Kayak Billdal – Google Maps

Kajak i Göteborg – Paddla havskajak med utgångspunkt Billdal i Göteborgs södra skärgård.
Halvdags-, Heldags- och flerdagarskurser havskajak enligt EPP – European Paddle Pass (Paddelpasset)

Bra kommunikationer. Buss X2, hållplats BILLDAL

Book your course (see AKTUELLT), tour or rental

Boka din kurs (se AKTUELLT för kursdatum), tur eller hyra

Sea Kayak Billdal lägger ut kursdatum och arrangerar turer utifrån era önskemål. Fasta kurs- och turdatum anslås

Check out dates on AKTUELLT Kajakkurser/Kajakturer. Book your guided tour, course or event.

Välkommen till Sea Kayak Billdal.

  1. seakayakbilldal@gmail.com
  2. 0701-488503 Mikael
  3. 0733-804808 Teodor

www.facebook.com/SeaKayakBilldal