B) Grund + Utveckling/progression, grön/Epp2

EPP 2/grön nivå

Samma tekniker gällande manöver och förflyttning som i Kurs A Grunder samt lågt och  ev. högt stöd, styrning genom lutning/kantning  olika Styrtekniker med paddeln, förligt roder, kontring etc. Kamraträddning och egen räddning efter kapsejsning. Vi förflyttar oss mellan öar i innerskärgården för att finna optimala förhållanden.

För mer information http://www.kanot.com/Paddelpasset/Niva2Gron/Kajak/

Heldag     1200 kronor, kajak 250:-, torrdräkt 150:- (kajak + torrdräkt 300:-)

 

Leave a Reply